Den Grønne Rygrad

Den Grønne Rygrad fik sat strøm til for at styrke fremtidens generationer. Den Grønne Rygrad er en indsats, der styrker grøn undervisning og dannelse af fremtidens generationer. Mitwerk leverede UX og design.

Besøg Den Grønne Rygrad

Kunde
Den Grønne Rygrad - Concito
Ydelser
Grafisk design, Art Direction, UX og UI, Webdesign

Undervisningsforløb samlet et sted

Den grønne tænketank CONCITOs klimaambassade og foreningen Haver til Maver er gået sammen om det ambitiøse nationale program Den Grønne Rygrad.

Formålet med Den Grønne Rygrad er at give eleverne et ’grønt curriculum’, som fremmer den bæredygtige agenda, præsenterer den for børnene og understøtter den naturvidenskabelige undervisning i STEM-fagene.

Den Grønne Rygrad samler og udbreder de bedste praksisforløb  inden for temaerne Natur, Fødevarer, Sundhed, Klima, Energi og Ressourcer og skaber konkrete undervisningsforløb til skolebørn på alle klassetrin. Praksisforløbene er lokale tilbud, som udbydes af naturskoler, organisationer, virksomheder, museer mm.

Undervisning i det grønne

Undervisningsforløbene skal lære børnene, hvordan biologi, kemi, geografi, fysik og matematik hænger sammen med verden uden for klasselokalet, og hvor vigtige de naturvidenskabelige kompetencer er i forhold til at omstille vores samfund til en mere bæredygtig retning.

Undervisningen skal være både sjov og sanselig, og børnene skal gennem undervisningsforløbene både dyrke, opleve, regne og være kreative.

Den Grønne Rygrad løber fra 2019 til 2024, hvori initiativtagerne indgår i et samarbejde med 15 kommuner og relevante grønne undervisningsaktører om at udvælge, samle og udbrede de bedste praksisforløb i et selvfølgeligt grønt undervisningssupplement i STEM-fagene.

Et stort bagkatalog af muligheder

Vi tog CONCITOs materiale fra Den Grønne Rygrad og satte strøm til materialesøgningen. Kommunerne og de firmaer som ønsker det, ligger inde med en hel del undervisningsmateriale, som landets elever og lærere kan nyde godt af når det kommer til grundskolens klima- og bæredygtighedsundervisning.